Giá ngô nhập chưa có nhiều biến động, một số nhà máy dư hàng vẫn đang chào bán ra thị trường

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô nhập chưa có nhiều biến động, một số nhà máy dư hàng vẫn đang chào bán ra thị trường

các DNTM hiện muốn bán ra ngô Nam Mỹ giao tháng 11 tại cảng Cái Lân ở mức 4.600 đ/kg, mặc dù vậy theo thương nhân hiện thị trường cũng chưa nhiều nhà máy chấp nhận mua giá 4.600 đ/kg tại Cái Lân, cùng với đó cũng con không ít các nhà máy TACN đang dư hàng ngô muốn đẩy bán ra.

Đối với ngô nhập khẩu, các DNTM hiện muốn bán ra ngô Nam Mỹ giao tháng 11 tại cảng Cái Lân ở mức 4.600 đ/kg, thời gian gần đây các tàu ngô về cảng miền Bắc cũng rất ít, một số tàu dự kiến về tới ngày 10-12/11 bị trễ sang 15-16/11 mới cập cảng. Mặc dù vậy theo thương nhân hiện thị trường cũng chưa nhiều nhà máy chấp nhận mua giá 4.600 đ/kg tại Cái Lân, cùng với đó cũng con không ít các nhà máy TACN đang dư hàng ngô muốn đẩy bán ra.

Theo thương nhân tàu ngô Falkonera dự kiến phải 15/11 mới ra tới Cái Lân, trễ hơn 5 ngày so với dự kiến ban đầu do tình hình thời tiết xấu trong thời gian gần đây. Một số nhà máy TACN có hàng trên tàu này có chào bán ra ở mức 4.600 đ/kg Cái Lân (hàng Argentina).

Giá ngô nhập khẩu chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)   

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp