Giá ngô Nam Mỹ giảm trong tháng 7 do nhu cầu yếu

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô Nam Mỹ giảm trong tháng 7 do nhu cầu yếu

Đồ thị giá ngô Nam Mỹ chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam 2016-7/2018 (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp