Giá ngô miền Bắc hạ nhiệt do tàu sắp về, giá miền Nam tăng do DNTM độc quyền
 

Giá ngô miền Bắc hạ nhiệt do tàu sắp về, giá miền Nam tăng do DNTM độc quyền

Tại miền Bắc, cuối tuần trước và hai hôm đầu tuần này ngô giao ngay khan hàng, một số DNTM đẩy giá chào lên mức 5.950-6.000 đồng/kg về nhà máy khu vực Hưng Yên, Hải Dương.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp