Giá ngô miền Bắc giảm sâu bất chấp giá thế giời tăng vọt
 

Giá ngô miền Bắc giảm sâu bất chấp giá thế giời tăng vọt

Măc dù thế giới và giá CNF tăng vọt nhưng giá ngô miền Bắc không tăng theo mà thậm chí còn giảm do nhu cầu quá yếu