Giá Ngô kì hạn tại Trung Quốc giảm khi nước này nhập khẩu nhiều Ngô Mỹ hơn và thị trường đồn đoán Trung Quốc sẽ bắt đầu bán Ngô dự trữ từ tuần tới
 

Giá Ngô kì hạn tại Trung Quốc giảm khi nước này nhập khẩu nhiều Ngô Mỹ hơn và thị trường đồn đoán Trung Quốc sẽ bắt đầu bán Ngô dự trữ từ tuần tới

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí