Giá ngô giao xa giảm mạnh theo đà giảm của giá thế giới
 

Giá ngô giao xa giảm mạnh theo đà giảm của giá thế giới

Đồ thị giá khô đậu tương bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor