Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 28/03/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 28/03/2017

Giá ngô Nga quanh mức 4.900 đồng/kg

- Giá ngô Nga giao tháng 4 tại cảng Vũng Tàu quanh mức 4.900 đ/kg, dự kiến lượng hàng về cảng trong tháng 4 của các DNTM khá lớn trong bối cảnh tiêu thụ chậm của các nhà máy có thể tạo áp lực giảm cho giá bán.

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

28/03

27/03

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu – châu Âu

                   

Cảng Vũng Tàu

4,900-4,950

4,900-4,950

4,900-4,950

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng  3/4

Nhập khẩu – châu Âu

                   

Cảng Vũng Tàu

4,900

4,900

4,900

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 3/4

Tin tham khảo