Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 28/02/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 28/02/2017

Giá ngô Nam Mỹ ổn định quanh mức 5.250 đồng/kg

- Tại thị trường miền Nam, giá bán ngô nhập khẩu của các DNTM không có nhiều biến động, giá khoảng 5.250 đ/kg đối với hàng Nam Mỹ và 4.900-4.950 đ/kg đối với hàng châu Âu tại cảng Vũng Tàu.

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

28/02

27/02

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu – châu Âu

                   

Cảng Vũng Tàu

5,300-5,350

5,300-5,350

5,300-5,350

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng  3

Nhập khẩu – châu Âu

                   

Cảng Vũng Tàu

5,250

5,250

5,250

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 3

 

Tin tham khảo