Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 21/02/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô chào bán nội địa tại miền Nam ngày 21/02/2017

Giá ngô tại Vũng Tàu ổn định ở mức 5.200-5.250 đồng/kg

- Đầu tuần này giá ngô giao ngay tại cảng Vũng Tàu vẫn ổn định ở mức 5.200-5.250 đ/kg (hàng xá, giao tháng 2) đối với hàng Nam Mỹ.

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

21/02

20/02

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu – Nam Mỹ

                   

Cảng Vũng Tàu

5,300

5,300-5,350

5,300-5,350

Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng  2

Nhập khẩu – Nam Mỹ

                   

Cảng Vũng Tàu

5,200-5,250

5,200-5,250

5,200-5,250

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 2

Tin tham khảo