Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 31/03/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 31/03/2017

Giá ngô Thái giảm xuống mức 5.100-5.150 đồng/kg

- Hôm nay, các DNTM đã giảm giá chào bán ngô Thái tại cảng Cái Lân xuống mức 5.150 đồng/kg (hàng xá, giao tháng 3/4), giảm 50 đồng/kg so với hôm qua do tình hình tiêu thụ chậm..

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

31/03

30/03

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu – Thái Lan

Cảng Cái Lân

5,150

5,200

5,200

 Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3/4

Nhập khẩu – Thái Lan

Cảng Cái Lân

5,100-5,150

5,150

5,150

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 3/4

Tin tham khảo