Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 30/03/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 30/03/2017

Giá ngô Nam Mỹ ổn định quanh mức 5.250 đồng/kg

- Tại thị trường Việt Nam, hôm nay các DNTM vẫn giữ giá bán cho hàng ngô Nga giao tháng 4 quanh mức 4.950 đ/kg. Ngoài ra một số DNTM cũng đã về hàng ngô Thái Lan, giá bán quanh mức 5.200-5.250 đ/kg về cảng Hải Phòng, Hải Dương (hàng xá).

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

30/03

29/03

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,250

5,250

5,250

 Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 4/5

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,250

5,250

5,250

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 4/5

Tin tham khảo