Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 28/03/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 28/03/2017

Giá ngô Nam Mỹ ổn định ở mức 5.250 đồng/kg

- Tại thị trường Việt Nam, giá ngô nhập khẩu giao tháng 4/5 tại cảng Cái Lân trong thời gian gần đây cũng không có nhiều biến động, tình hình tiêu thụ chậm, quanh mức 5.000 đ/kg đối với ngô Nga, 5.150 đ/kg đối với hàng Thái Lan và khoảng 5.250 đ/kg đối với hàng Nam Mỹ (hàng xá).

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

28/03

27/03

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,250

5,250

5,250

 Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 4/5

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,250

5,250

5,250

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 4/5

Tin tham khảo