Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 27/02/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 27/02/2017

Giá ngô tại miền Bắc ổn định ở mức 5.150-5.200 đồng/kg

- Tại miền Bắc, đầu tuần này giá ngô Nam Mỹ giao tháng 3 vẫn được các DNTM bán ra quanh mức 5.150-5.200 đ/kg tại Cái Lân, nguồn cung dồi dào, các tàu hàng nhập về cảng miền Bắc trong khoảng thời gian nửa cuối tháng 2 có rất nhiều. Đối với ngô Thái Lan một số DNTM đưa ra chào giá bán cho hàng giao tháng 4 về khu vực Hưng Yên quanh mức 5.300 đ/kg (hàng xá), ổn định so với tuần trước.

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

27/02

25/02

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,200

5,200

5,200

 Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 3

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,150-5,200

5,150-5,200

5,150-5,200

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 3

 

Tin tham khảo