Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 23/02/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 23/02/2017

Giá ngô tại miền Bắc giảm nhẹ do nguồn cung nhập khẩu nhiều

- Tại thị trường giá bán cho hàng ngô Nam Mỹ giao 2 tại Cái Lân vẫn giữ ở mức 5.200 đ/kg (hàng xá, Nam Mỹ), ổn định so với hôm trước. Tương tự, đối với ngô châu Âu, giá bán của các DNTM cũng giữ ổn định ở mức 5.000 đ/kg (hàng xá) cho hàng giao tháng 2/3.

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

23/02

22/02

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,200

5,200

5,250

 Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 2

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,200

5,200

5,250

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 2

Tin tham khảo