Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 21/02/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô chào bán nội địa tại miền Bắc ngày 21/02/2017

Giá ngô tại miền Bắc giảm nhẹ do nguồn cung nhập khẩu nhiều

- Tại thị trường nội địa một số DNTM hiện đã giảm giá bán cho hàng giao 2 tại Cái Lân xuống mức 5.200 đ/kg (hàng xá, Nam Mỹ), thấp hơn 50 đ/kg so với hôm trước. Tương tự, đối với ngô châu Âu, giá bán của các DNTM cũng giảm nhẹ 50 đ/kg xuống mức 5.000 đ/kg (hàng xá) cho hàng giao tháng 2/3.

Nguồn gốc

Địa bàn lấy giá

21/02

20/02

Tuần trước

Ghi chú

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,200

5,250

5,250

 Chào giá bán của DNTM, hàng xá, giao tháng 2

Nhập khẩu –Nam Mỹ

Cảng Cái Lân

5,200

5,250

5,250

Giá giao dịch thực tế, hàng xá, giao tháng 2

 

Tin tham khảo