Giá ngô chào bán nội địa ngày 27/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô chào bán nội địa ngày 27/06/2017

Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 26/06 (giá USD/tấn, CFR)

Nguồn gốc

27/06

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,600

0

 Giá chào – tháng 6 hàng xá

Nam Mỹ - Cái Lân – Nhập khẩu

4,550

0

Giá thực tế – tháng 6 hàng xá

Tin tham khảo