Giá ngô CBOT tiếp tục tăng do lo ngại gieo trồng ngô vụ mới tại Mỹ sẽ bị chậm lại

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô CBOT tiếp tục tăng do lo ngại gieo trồng ngô vụ mới tại Mỹ sẽ bị chậm lại

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

15/3

14/3

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT tiếp tục tăng do lo ngại gieo trồng ngô vụ mới tại Mỹ sẽ bị chậm lại do thời tiết xấu tại vùng Trung Tây.

Mỹ - CBOT

146.9

145.7

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

150.5

149.4

Kỳ hạn tháng 7/2019

Brazil – BMF

164.4

158.8

Kỳ hạn tháng 5/2019

Brazil – BMF

151.5

149.7

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina – FOB

165.0

164.0

Kỳ hạn tháng 3-6/2019

Argentina – FOB

158.0

157.0

Kỳ hạn tháng 7/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT cũng có xu hướng tăng do nhà đầu tư mua vào nhiều hơn sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 13 tháng.

Mỹ - CBOT

169.8

166.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

172.0

168.9

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

239.0

239.0

Kỳ hạn tháng 5/2019

Argentina - FOB

246.0

246.0

Kỳ hạn tháng 7/2019

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương cũng ghi nhận phiên tăng điểm trong cuối tuần này do kỳ vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung thuận lợi hơn.

Mỹ - CBOT

334.1

330.1

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

339.1

335.2

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

335.0

331.0

Kỳ hạn tháng 4-5/2019

Argentina - FOB

339.0

335.0

Kỳ hạn tháng 6-7/2019

Brazil - BMF

334.1

330.1

Kỳ hạn tháng 3/2019

Brazil - BMF

339.1

335.2

Kỳ hạn tháng 5/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

342.7

337.3

Kỳ hạn tháng 5/2019

Mỹ - CBOT

346.7

341.5

Kỳ hạn tháng 7/2019

Argentina - FOB

319.0

315.0

Kỳ hạn tháng 4/2019

Argentina - FOB

323.0

318.0

Kỳ hạn tháng 5-7/2019

Tin tham khảo