Giá ngô CBOT tăng nhẹ do nhà đầu tư mua vào nhiều hơn cuối phiên giao dịch ngày 08/06
 

Giá ngô CBOT tăng nhẹ do nhà đầu tư mua vào nhiều hơn cuối phiên giao dịch ngày 08/06

Đầu phiên giao dịch 08/06, giá ngô CBOT tiếp tục xu hướng giảm, xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng, do: (1) Triển vọng thời tiết thuận lợi tại vùng Trung Tây nước Mỹ; (2) Căng thẳng thương mại giữa Mỹ với nhiều đối tác. Tuy nhiên, sau đó nhà đầu tư mua vào nhiều hơn nên giá đã tăng điểm nhẹ.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

- Giá nguyên liệu TACN thế giới (USD/tấn)

Nguồn gốc

08/06

07/06

Ghi chú

Ngô: đầu phiên giao dịch 08/06, giá ngô CBOT tiếp tục xu hướng giảm, xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng, do: (1) Triển vọng thời tiết thuận lợi tại vùng Trung Tây nước Mỹ; (2) Căng thẳng thương mại giữa Mỹ với nhiều đối tác. Tuy nhiên, sau đó nhà đầu tư mua vào nhiều hơn nên giá đã tăng điểm nhẹ.

Mỹ - CBOT

148.4

148.1

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

152.0

151.6

Kỳ hạn tháng 9/2018

Brazil – BMF

-

182.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil – BMF

-

171.6

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina – FOB

174.0

174.0

Kỳ hạn tháng 6

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT điều chỉnh giảm do xu hướng bán chốt lời của nhà đầu cơ sau khi giá tăng liên tục trước đó.

Mỹ - CBOT

192.2

193.5

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

198.4

200.0

Kỳ hạn tháng 9/2018

Argentina - FOB

276.0

273.0

Kỳ hạn tháng 6

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương tiếp tục nối dài đà giảm, bởi: (1) Điều kiện thời tiết thuận lợi tại Mỹ hỗ trợ đậu tương vụ mới phát triển; (2) Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và một số đối tác khác; (3) Nhu cầu xuất khẩu chậm chạp.

Mỹ - CBOT

356.1

358.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

358.1

359.9

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

395.0

397.0

Kỳ hạn tháng 6

Brazil - BMF

-

358.0

Kỳ hạn tháng 7/2018

Brazil - BMF

-

360.0

Kỳ hạn tháng 8/2018

Khô đậu tương

Mỹ - CBOT

394.9

395.1

Kỳ hạn tháng 7/2018

Mỹ - CBOT

396.6

396.7

Kỳ hạn tháng 8/2018

Argentina - FOB

396.0

397.0

Kỳ hạn tháng 6