Giá ngô CBOT tăng nhẹ bởi triển vọng không chắc chắn về vụ mùa
 

Giá ngô CBOT tăng nhẹ bởi triển vọng không chắc chắn về vụ mùa

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

17/7

16/7

Ghi chú

Ngô: đầu phiên giá ngô CBOT giảm nhưng sau đó một số nhà đầu tư mua thêm bởi triển vọng không chắc chắn về mùa vụ nên giá chốt phiên tăng nhẹ so với phiên trước.

Mỹ - CBOT

171,6

171,3

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

173,8

173,7

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

167,0

166,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

174,8

173,9

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

177,0

179,0

Kỳ hạn tháng 7-9/2019

Argentina – FOB

181,0

181,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ và đậu tương CBOT đều giảm điểm nhẹ nhờ dự báo thời tiết lạnh hơn tạo điều kiện cho vụ mùa phát triển.

Mỹ - CBOT

185,7

186,4

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

190,0

190,8

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

240,0

240,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

200,0

200,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Đậu tương:

Mỹ - CBOT

326,4

328,3

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

330,8

332,9

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina - FOB

343,0

346,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

358,0

362,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Brazil - BMF

326,4

328,4

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil - BMF

330,9

332,9

Kỳ hạn tháng 11/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

340,7

341,7

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

345,8

347,1

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

318,0

320,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

327,0

328,0

Kỳ hạn tháng 10-12/2019

Tin tham khảo