Giá ngô CBOT tăng bất chấp việc Bộ NN Mỹ tăng mạnh dự báo sản lượng ngô Mỹ do thị trường thiếu niềm tin vào báo cáo
 

Giá ngô CBOT tăng bất chấp việc Bộ NN Mỹ tăng mạnh dự báo sản lượng ngô Mỹ do thị trường thiếu niềm tin vào báo cáo

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

11/7

10/7

Ghi chú

Ngô: mặc dù trong báo cáo cung-cầu tháng 7 Bộ NN Mỹ tăng dự báo diện tích và sản lượng ngô Mỹ niên vụ 2019/20 nhưng giá ngô CBOT vẫn tăng khá mạnh do thị trường thiếu niềm tin vào báo cáo và họ đang chờ đợi kết quả khảo sát lại của NASS/USDA sẽ ra vào trước 12/8.

Mỹ - CBOT

176,4

171,3

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

178,9

173,0

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

165,8

164,5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

169,6

172,5

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

187,0

183,0

Kỳ hạn tháng 7-9/2019

Argentina – FOB

185,0

181,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 tuần ngay sau báo cáo cung cầu của USDA cắt giảm sản lượng hầu hết các nước sản xuất lớn.

Mỹ - CBOT

191,6

185,4

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

195,7

189,8

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

241,0

241,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

201,0

200,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Đậu tương: giá đậu tương và khô đậu tương CBOT cũng cùng xu hướng tăng của thị trường, Bộ NN Mỹ đã cắt giảm mạnh dự báo diện tích và sản lượng đậu tương Mỹ năm 2019.

Mỹ - CBOT

332,5

330,8

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

337,0

335,3

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina - FOB

352,0

351,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

367,0

365,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Brazil - BMF

332,5

330,8

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil - BMF

337,0

335,4

Kỳ hạn tháng 11/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

346,2

344,4

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

351,6

350,1

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

324,0

322,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

331,0

330,0

Kỳ hạn tháng 10-12/2019

Tin tham khảo