Giá ngô CBOT quay đầu tăng nhẹ do được hỗ trợ từ nhu cầu xuất khẩu cao

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô CBOT quay đầu tăng nhẹ do được hỗ trợ từ nhu cầu xuất khẩu cao

Hôm qua, xuất khẩu tư nhân Mỹ đã bán được 263 nghìn tấn đậu tương cho Trung Quốc, hàng giao năm 2017/18. Vào cùng ngày, 101.600 tấn cũng được bán cho người mua chưa công bố, hàng giao năm 2017/18.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn gốc

29/11

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Ngô: giá ngô CBOT quay đầu tăng nhẹ do được hỗ trợ từ nhu cầu xuất khẩu cao

Mỹ - CBOT

133.5

1.1

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

139.1

1.5

Kỳ hạn tháng 3/2018

Brazil - BMF

162.1

0.0

Kỳ hạn tháng 1/2018

Brazil - BMF

171.7

0.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

154.0

2.0

T11/2017-T2/2018

Argentina - FOB

156.0

2.0

T3/2018-6/2018

Ấn Độ - NCDEX

-

-

Kỳ hạn tháng 11

Lúa mỳ: triển vọng diện tích lúa mỳ năm 2018 giảm cùng với điều kiện phát triển xấu đi của lúa mỳ mùa đông khiến giá lúa mỳ CBOT tiếp tục xu hướng tăng

Mỹ - CBOT

153.0

2.1

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

159.7

2.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Canada - ICE

220.0

0.0

Giao ngay

Argentina - FOB

177.0

0.0

Giao ngay

Đậu tương: giá đậu tương giảm nhẹ do triển vọng diện tích đậu tương Mỹ năm 2018 tăng

Mỹ - CBOT

364.6

-0.3

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

369.0

-0.1

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

375.0

1.0

T11/2017-T3/2018

Argentina - FOB

383.0

0.0

T4/2018-T9/2018

Brazil - BMF

364.9

0.0

Kỳ hạn tháng 1/2018

Brazil - BMF

369.2

0.0

Kỳ hạn tháng 3/2018

Khô đậu tương: giá khô đậu tương tăng điểm do nguy cơ thời tiết khô hạn tại Argentina vẫn chưa được loại trừ

Mỹ - CBOT

358.3

1.6

Kỳ hạn tháng 12/2017

Mỹ - CBOT

364.6

1.4

Kỳ hạn tháng 3/2018

Argentina - FOB

347.0

3.0

T11/2017-T3/2018

Argentina - FOB

353.0

3.0

T4/2018-T9/2018

Tin tham khảo