Giá ngô CBOT leo lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần do dự báo thời tiết khô nóng tại vùng Trung Tây nước Mỹ
 

Giá ngô CBOT leo lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần do dự báo thời tiết khô nóng tại vùng Trung Tây nước Mỹ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Đvt: USD/tấn

Nguồn gốc

12/7

11/7

Ghi chú

Ngô: giá ngô và đậu tương CBOT tiếp tục xu hướng tăng, giá ngô lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần do thị trường lo ngại thời tiết khô nóng tại vùng Trung Tây sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây ngô.

Mỹ - CBOT

178,8

176,4

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

180,8

178,9

Kỳ hạn tháng 12/2019

Brazil – BMF

168,4

165,8

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil – BMF

176,9

174,0

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina – FOB

187,0

187,0

Kỳ hạn tháng 7-9/2019

Argentina – FOB

189,0

185,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Lúa mỳ: giá lúa mỳ CBOT cũng tăng theo đà tăng của giá ngô và đậu tương.

Mỹ - CBOT

192,2

191,6

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

196,6

195,7

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

241,0

241,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

201,0

201,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Đậu tương:

Mỹ - CBOT

337,7

332,5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

342,2

337,0

Kỳ hạn tháng 11/2019

Argentina - FOB

354,0

352,0

Kỳ hạn tháng 9-10/2019

Argentina - FOB

368,0

367,0

Kỳ hạn tháng 11-12/2019

Brazil - BMF

337,7

332,5

Kỳ hạn tháng 9/2019

Brazil - BMF

342,3

337,0

Kỳ hạn tháng 11/2019

Khô đậu tương:

Mỹ - CBOT

349,0

346,2

Kỳ hạn tháng 9/2019

Mỹ - CBOT

354,5

351,6

Kỳ hạn tháng 12/2019

Argentina - FOB

326,0

324,0

Kỳ hạn tháng 9/2019

Argentina - FOB

335,0

331,0

Kỳ hạn tháng 10-12/2019

Tin tham khảo