Giá ngô Brazil có xu hướng tăng do nhu cầu bán cho các trại gà, vịt tốt
 

Giá ngô Brazil có xu hướng tăng do nhu cầu bán cho các trại gà, vịt tốt

Tại miền Nam, đầu tuần này tàu Rb Lisa (71.500 tấn ngô Argentina) dỡ hàng, một số DNTM bán ngô trên tàu này ở mức 5.050 đồng/kg (sang mạn). Hàng kho cứng giá ở mức 5.100 đồng/kg (cảng Vũng Tàu).

Tàu ngô Brazil chủ yếu là hàng của nhà máy, do nhu cầu ngô cho các trại gia cầm đang khá tốt nên thương mại giữ giá ngô Brazil ở mức cao, dao động quanh mức 5.150-5.200 đồng/kg khu vực Vũng Tàu, thương mại đang hỏi mua ngô Brazil nhiều.  

Tại miền Bắc, tàu Tai Hunter (40.850 tấn ngô Argentina) của một DNTM lớn cũng đang dỡ hàng. Tuy nhiên, một số nhà máy phản ánh rằng, ngô trên tàu này chất lượng khá xấu. Ngô có mùi mốc, chua, tỷ lệ hạt lép, vỡ cao. Hôm 9/4, đơn vị này giao cho một nhà máy thì bị trừ hao hụt lớn, theo nhà máy, nếu tiếp tục giao hàng xấu như thế này thì sẽ từ chối nhận hàng. Một số nhà máy đang có nhu cầu hỏi mua ngô giao ngay nhưng do tàu Tai Hunter chất lượng xấu nên tương đối khó mua. Các DNTM nhỏ hơn không có tồn kho, hàng của một DNTM lớn khác phải 20/4 mới về. Giá chào cho hàng giao cuối tháng 4 đang khoảng 5.350 đồng/kg về nhà máy khu vực Hưng Yên, Hải Dương (tương đương khoảng 5.150 đồng/kg tại Cái Lân). Sáng 10/4, có DNTM đã điều chỉnh giá chào ngô giao ngay lên mức 5.420 đồng/kg về nhà máy (tương đương 5.220 đồng/kg tại Cái Lân). Mức giá thực có thể giao dịch cho hàng giao ngay quanh mức 5.150-5.170 đồng/kg.