Giá Ngô bán nội địa tại Cái Lân ngày 27/5: Hàng giao ngay tạm chững quanh mức 5000-5050 đồng/kg sau khi giảm liên tiếp vào tuần trước và đầu tuần này
 

Giá Ngô bán nội địa tại Cái Lân ngày 27/5: Hàng giao ngay tạm chững quanh mức 5000-5050 đồng/kg sau khi giảm liên tiếp vào tuần trước và đầu tuần này

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí