Giá ngô bán nội địa ngày 3/1/2019
 

Giá ngô bán nội địa ngày 3/1/2019

Giá ngô Argentina miền Nam chỉ quanh mức 5.020-5.030 đồng/kg

Tại miền Nam, ngô Argentina vẫn chỉ giao dịch quanh mức 5.020-5.030 đồng/kg, ngô Brazil khoảng 5.050-5.080 đồng/kg (xá cảng Vũng Tàu), giao ngay.

NGUYÊN LIỆU

3/1

2/1

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.100/5.150

5.100/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.050/5.100

5.050/5.100

Tin tham khảo