Giá ngô bán nội địa ngày 29/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô bán nội địa ngày 29/12/2017

Thị trường ngô tương đối sôi động

- Tại miền Bắc, mức giá giao dịch thực tế lên trên 5.100 đồng/kg xá cảng Cái Lân, hàng giao tháng 12/1. Một số DNTM lớn đã bán hết lượng hàng tháng 1-3 nên không còn chào bán ra.

Nguồn gốc

29/12

28/12

Cái Lân - Nam Mỹ – nhập khẩu – giao tháng 12/1 –  hàng xá

5,125/5,125

5,075/5,075

Tin tham khảo