Giá ngô bán nội địa ngày 29/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 29/06/2018

Giá ngô Mỹ miền Bắc ổn định ở mức 5.200-5.250 đồng/kg

Nguồn gốc

29/06

28/06

Cái Lân – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.200-5.250

5.200-5.250

Tin tham khảo