Giá ngô bán nội địa ngày 28/1/2019
 

Giá ngô bán nội địa ngày 28/1/2019

Sáng nay giá ngô tiếp tục ổn định ở cả hai miền, giao dịch yếu, thương mại chủ yếu trả các hợp đồng đã ký trước đó còn giao dịch mới rất ít.

NGUYÊN LIỆU

28/1

25/1

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.200/5.200/5.250

5.200/5.200/5.250

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.150-5.200/5.200/5.300

5.150-5.200/5.200/5.300

Tin tham khảo