Giá ngô bán nội địa ngày 26/9/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 26/9/2018

Giá ngô Nam Mỹ miền Nam giảm xuống mức 4.950-5.020 đồng/kg

Tại miền Nam, hôm qua và hôm nay trời có nắng nên các tàu dỡ hàng nhanh hơn. Hiện tại có DNTM đang chấp nhận bán ngô Argentina với giá 4.900 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu, giao ngay do áp lực giải phóng hàng

Nguồn gốc

26/09

25/09

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9-10/11-12

4.950-5.020/5.060-5.100

4.950-5.050/5.060-5.100

Tin tham khảo