Giá ngô bán nội địa ngày 23/05/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 23/05/2018

Một số nhà máy TACN bán ngô ra do tồn kho quá nhiều

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí