Giá ngô bán nội địa ngày 23/05/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 23/05/2018

Một số nhà máy TACN bán ngô ra do tồn kho quá nhiều

- Tại miền Nam có nhà máy TACN lớn đang chào bán ngô ra thị trường, ngô Nam Mỹ giá 5.500 đồng/kg và ngô Mỹ ở mức 5.200 đồng/kg, xá cảng Vũng Tàu, giao ngay.

Nguồn gốc

23/05

22/05

Vũng Tàu – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng tháng 5/6

5.200-5.250/5.300

5.250-5.300/5.300

Tin tham khảo