Giá ngô bán nội địa ngày 23/04/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô bán nội địa ngày 23/04/2018

Giá ngô Nam Mỹ miền Bắc ổn định

- Ngô Nam Mỹ về miền Bắc trong tháng 4 không nhiều, dự kiến chỉ khoảng trên 210 nghìn tấn và hàng của DNTM về chủ yếu trả hợp đồng đã ký trước đó, do đó giá ngô Nam Mỹ giao ngay tại cảng Cái Lân vẫn khoảng 5.600 đồng/kg (hàng xá) giao tháng 4/5, cao hơn giá ngô tại miền Nam khoảng 50 đồng/kg.

Nguồn gốc

23/04

21/04

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- giao lên xe xá cảng giao tháng 4-5/6

5.600/5.650

5.600/5.650

Tin tham khảo