Giá ngô bán nội địa ngày 21/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 21/06/2018

Giá chào bán ngô Mỹ miền Bắc vẫn giữ ở mức 5.200 đồng/kg

Nguồn gốc

21/06

20/06

Cái Lân – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.200-5.300/5.300

5.200-5.300/5.300

Tin tham khảo