Giá ngô bán nội địa ngày 20/9/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 20/9/2018

Giá ngô miền Nam giảm nhẹ do áp lực giải phóng tàu

Giá ngô miền Nam giảm nhẹ, hiện mức giá phổ biến cho hàng giao tháng 9 ở mức 5.050 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu do áp lực giải phóng tàu.

NGUYÊN LIỆU

20/09

19/09

Cái Lân- ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9/10-12

5.125/5.150

5.125/5.150

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9/10-12

5.050/5.100

5.075/5.100

Tin tham khảo