Giá ngô bán nội địa ngày 19/9/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 19/9/2018

Ngày mai nhà máy TACN tại Đắc Lắc bắt đầu ngưng ăn hàng ngô nội

Giá ngô nội địa hiện vẫn đứng, nhà máy TACN khu vực Hà Nội mua vào với giá 5.450 đồng/kg và nhà máy khu vực Đắc Lắc mua vào giá 5.250 đồng/kg cho hàng loại 3. Ngày mai (20/09), nhà máy tại Đắc Lắc sẽ bắt đầu ngưng mua ngô nội địa.

NGUYÊN LIỆU

19/09

18/09

Đắc Lắc – ngô nội địa – ngô tươi

2.700

2.700

Đắc Lắc – ngô nội địa – ngô sấy

5.250

5.250

Tin tham khảo