Giá ngô bán nội địa ngày 19/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 19/06/2018

Giá chào bán ngô Mỹ miền Bắc ở mức 5.200 đồng/kg, tình hình tiêu thụ rất chậm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí