Giá ngô bán nội địa ngày 19/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 19/06/2018

Giá chào bán ngô Mỹ miền Bắc ở mức 5.200 đồng/kg, tình hình tiêu thụ rất chậm

- Tại miền Bắc, tình hình tiêu thụ ngô Mỹ rất chậm, có đơn vị thương mại cần giải phóng hàng chào bán ngô Mỹ ra với giá 5.200 đồng/kg xá cảng Cái Lân.

Nguồn gốc

19/06

18/06

Cái Lân – ngô Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.200-5.300/5.300

5.325/5.325

Tin tham khảo