Giá ngô bán nội địa ngày 18/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 18/06/2018

Giá chào ngô Nam Mỹ quanh mức 5.550 đồng/kg kho cảng Vũng Tàu nhưng nhu cầu quá yếu

- Đối với hàng Nam Mỹ, các bên vẫn đang chào quanh mức 5.550 đồng/kg kho cảng Vũng Tàu nhưng nhu cầu quá yếu, hầu như không ra được hàng, mức giá giao dịch thực tế có thể dao động từ 5.500-5.550 đồng/kg, giao tháng 6/7.

Nguồn gốc

18/06

16/06

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.525/5.525

5.550/5.550

Tin tham khảo