Giá ngô bán nội địa ngày 17/9/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 17/9/2018

Giá ngô tiếp tục điều chỉnh giảm

Sáng nay, các DNTM tạm giữ giá bán ngô tại cảng Vũng Tàu ổn định quanh mức 5.050-5.100 đồng/kg (hàng xá, giao tháng 9). Trong khi đó, tại miền Bắc, giá ngô tiếp tục được điều chỉnh giảm, xuống còn 5.150 đồng/kg xá cảng Cái Lân (giao tháng 9/10/11/12).

NGUYÊN LIỆU

17/09

15/09

Cái Lân- ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9/10-12

5.150/5.150

5.175/5.200

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9/10-12

5.075/5.100

5.075/5.150

Tin tham khảo