Giá ngô bán nội địa ngày 17/05/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 17/05/2018

Giá ngô miền Nam ổn định, chỉ có nhà máy nhỏ và trại có nhu cầu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí