Giá ngô bán nội địa ngày 16/5/19
 

Giá ngô bán nội địa ngày 16/5/19

Tại miền Bắc, ngô giao tháng 5 nhiều DNTM đang chào ở mức 5.200 đồng/kg về nhà máy khu vực Hưng Yên, Hải Dương. Còn tại miền Nam, có DNTM lớn đang chào ngô Nam Mỹ sang mạn ở mức 5.120 đồng/kg nhưng theo thương nhân giá bán thực tế có thể dưới 5.000 đồng/kg.

NGUYÊN LIỆU

16/5

15/5

Cái Lân- ngô Nam Mỹ (Argentina/Brazil) - giao lên xe xá cảng, giao tháng 5/6/7

5.000/5.000/4.950

5.000/5.000/4.950

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ (Argentina/Brazil) - giao lên xe xá cảng, giao tháng 5/6/7

4.950/4.950/4.900

4.950/4.950/4.900

Tin tham khảo