Giá ngô bán nội địa ngày 16/1/2019
 

Giá ngô bán nội địa ngày 16/1/2019

Tại miền Nam, thị trường đang khá im ắng, giá ngô Nam Phi giao tháng 1 giao dịch quanh mức 5.100 đồng/kg (hàng kho), hàng Brazil (kho) khoảng 5.150 đồng/kg giao ngay. Hàng giao tháng 2/3 không có giao dịch.

NGUYÊN LIỆU

16/1

15/1

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.200/5.220/5.250

5.200/5.250/5.300-5.330

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.120-5.150/5.200/5.250

5.120-5.150/5.200/5.250

Tin tham khảo