Giá ngô bán nội địa ngày 16/05/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 16/05/2018

Giá ngô miền Nam có dấu hiệu tăng

- Giá ngô giao ngay miền Nam có xu hướng tăng, có giao dịch ở mức 5.550 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu do nhu cầu của khách lẻ và trại có nhiều hơn. Tuy nhiên một số DNTM phải chịu áp lực ra hàng vẫn đang chấp nhận bán ra ở mức 5.500 đồng/kg xá cảng, thanh toán trước.

Nguồn gốc

16/05

15/05

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng giao ngay/ giao sau tháng 5-6

5.550/5.600

5.500/5.600

Tin tham khảo