Giá ngô bán nội địa ngày 15/5/19
 

Giá ngô bán nội địa ngày 15/5/19

Do giá thế giới và chào giá nhập khẩu tăng mạnh nên sáng nay hầu hết DNTM đều tăng giá chào bán ngô khu vực miền Nam, có DNTM lớn đẩy giá chào hàng xá, sang mạn lên mức 5.120 đồng/kg, hàng kho Brazil lên 5.200 đồng/kg. Tuy nhiên theo phản ánh của thương nhân, mức giá giao dịch thực tế trên thị trường vẫn chỉ quanh mức 4.920-4.950 đồng/kg, thậm chí có đơn vị có hàng dự kiến về 25/5 còn chào 4.900 đồng/kg (lượng còn ít). Thị trường giao dịch rất yếu, nhà máy mua cầm chừng, sản xuất đến đâu mua đến đó để chờ các diễn biến tiếp theo của dịch bệnh.

NGUYÊN LIỆU

15/5

14/5

Cái Lân- ngô Nam Mỹ (Argentina/Brazil) - giao lên xe xá cảng, giao tháng 5/6/7

5.000/5.000/4.950

5.000/5.000/4.950

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ (Argentina/Brazil) - giao lên xe xá cảng, giao tháng 5/6/7

4.950/4.950/4.900

4.950/4.950/4.900

Tin tham khảo