Giá ngô bán nội địa ngày 15/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 15/06/2018

Giá ngô Mỹ tiếp tục giảm xuống còn 5.550 đồng/kg xá cảng Cái Lân

- Tại miền Bắc, hôm nay có DNTM tiếp tục giảm giá chào bán ngô Nam Mỹ xuống mức 5.750 đồng/kg về kho Hưng Yên, Hải Dương (tương đương khoảng 5.550 đồng/kg xá cảng Cái Lân) giao tháng 6/7.

Nguồn gốc

15/06

14/06

Cái Lân- ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.550/5.550

5.550/5.550

Tin tham khảo