Giá ngô bán nội địa ngày 15/05/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 15/05/2018

Giá ngô miền Bắc có giao dịch ở mức 5.700 đồng/kg (giao ngay)

- Tại miền Bắc, có tin cho biết, ngô Nam Mỹ giao ngay có giao dịch ở mức 5.700 đồng/kg xá cảng Cái Lân nhưng lượng không nhiều, mức giá phổ biến vẫn khoảng 5.650 đồng/kg.

Nguồn gốc

15/05

14/05

Cái Lân- ngô Nam Mỹ- giao lên xe xá cảng giao tháng 5/6

5.650/5.650

5.650/5.650

Tin tham khảo