Giá ngô bán nội địa ngày 14/1/2019
 

Giá ngô bán nội địa ngày 14/1/2019

Tại miền Bắc, giá ngô tương đối ổn định, quanh mức 5.200 đồng/kg giao tháng 1 và 5.250 đồng/kg giao tháng 2 (xá cảng Cái Lân).

NGUYÊN LIỆU

14/1

11/1

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.200/5.250/5.300-5.330

5.200/5.250/5.300-5.330

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 12/1

5.120-5.150/5.200/5.250

5.120-5.150/5.200/5.250

Tin tham khảo