Giá ngô bán nội địa ngày 13/9/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 13/9/2018

Giá ngô Nam Mỹ miền Nam giữ ở mức 5.100 đồng/kg

Nguồn gốc

13/09

12/09

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 9/10-12

5.100/5.200

5.100/5.200

Tin tham khảo