Giá ngô bán nội địa ngày 13/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 13/06/2018

Giá ngô Nam Mỹ ổn định ở mức 5.550 đồng/kg.

- Đối với ngô Nam Mỹ, giá ngô giao dịch tại kho cảng Vũng Tàu giữ ở mức 5.550 đồng/kg, giao tháng 6/7, không thay đổi so với hôm qua.

Nguồn gốc

13/06

12/06

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.550/5.550

5.550/5.550

Tin tham khảo