Giá ngô bán nội địa ngày 13/06/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 13/06/2018

Giá ngô Nam Mỹ ổn định ở mức 5.550 đồng/kg.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí