Giá ngô bán nội địa ngày 13/03/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá ngô bán nội địa ngày 13/03/2018

Giá ngô ở mức cao

- Tại miền Bắc, hầu hết các DNTM đều chào giá bán ngô trên mức 5.800 đồng/kg xá cảng Cái Lân cho hàng giao tháng 3/4/5, tuy nhiên giá người mua mới chỉ chấp nhận ở mức 5.650 đồng/kg. Tại miền Nam, một số DNTM lớn cũng để giá ngô Nam Mỹ khá cứng, chào ở mức 5.700 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu, giao tháng 3/4/5.

Nguồn gốc

13/03

12/03

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ - giao lên xe xá cảng tháng 3-5/6-7

5.600/5.500

5.600/5.500

Tin tham khảo