Giá ngô bán nội địa ngày 12/6/19
 

Giá ngô bán nội địa ngày 12/6/19

Tại miền Bắc có tin đồn một nhà máy TACN lớn mua ngô với giá 5.500 đồng/kg về nhà máy khu vực Hải Dương nhưng tin này có thể không chính xác do trong tháng 6 đơn vị này có tới hai tàu ngô (tổng lượng hơn 130.000 tấn) về cảng Cái Lân. Một số đơn vị thương mại nhỏ vẫn còn hàng ngô nhưng không dám bán nhà máy do lo sợ công nợ. Sáng nay vẫn có bên thương mại mua được giá ngô 5.200 đồng/kg (xá cảng Cái Lân).

NGUYÊN LIỆU

12/6

11/6

Cái Lân- ngô Nam Mỹ (Argentina/Brazil) - giao lên xe xá cảng, giao tháng 6/7

5.200-5.250/5.200

5.200-5.250/5.200

Vũng Tàu – ngô Nam Mỹ (Argentina/Brazil) - giao lên xe xá cảng giao tháng 6/7

5.250/5.200

5.200-5.250/5.200

Tin tham khảo