Giá ngô bán nội địa ngày 12/10/2018
 

Giá ngô bán nội địa ngày 12/10/2018

Giá ngô Argentina giao tháng 10 tiếp tục giảm do hàng dồn về nhiều

Tại miền Bắc, do hàng dồn về nhiều nên giá ngô Argentina giao tháng 10 giảm xuống còn 4.900 đồng/kg xá cảng Cái Lân. Ngô Brazil bán tại cảng Phú Thái vẫn được giá 5.200 đồng/kg. Có tin cho biết có DNTM lớn đã chuyển hướng một tàu ngô Brazil dự kiến về cảng miền Nam ra miền Bắc.

NGUYÊN LIỆU

12/10

11/10

Cái Lân- ngô Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

4.900/5.125/5.150

4.950/5.125/5.150

Vũng Tàu – Argentina/Nam Phi - giao lên xe xá cảng, giao tháng 10/11/12

4.880/5.075/5.100

4.900/5.075/5.100

Tin tham khảo